Diensten van het Poortwachtercentrum

Het PWC is een organisatie van, voor en door ondernemers uit de regio's Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Twenterand. Om de bemiddelingsactiviteiten uit te kunnen voeren conformeren deelnemende bedrijven zich aan de zogenaamde haal en brengplicht. Vacatures en kandidaten worden centraal gemeld, de consulenten van de Noaber matchen tussen vraag en aanbod van personeel en adviseren over mogelijke inzet van HR instrumenten. 

 

Standaard Diensten
Additionele diensten
- Intake (PWC, werkgever en kandidaat)
- Actieve bemiddeling kandidaten (jobhunting)
- Verslaglegging en rapportage
- Relatiebeheer, netwerken d.m.v. telefonie en bezoek
- Matching d.m.v. digitale platvorm Noaberplein
- Internet search
- Advies over mogelijke additionele diensten
 
- Re-integratietrajecten
- Testen
- Trainingen
- Assessment
- Advies over opbouw re-integratiedossier
-Bemiddeling en advies bij opleiding
- Overige HR instrumenten

Kandidaten die voor bemiddeling in aanmerking komen, kunnen kosteloos aangemeld worden bij PWC de Noaber.
 

Een consulent van de Noaber zal allereerst een gesprek voeren met zowel werkgever als werknemer om de uitgangspositie te bepalen en doelstellingen te formuleren. De consulent zet de standaarddiensten in om de kandidaat naar een andere baan te leiden. Hiervoor wordt vooraf een bemiddelingstermijn afgesproken. Als de kandidaat binnen de afgesproken periode geplaatst wordt conform de plaatsingscriteria, zal een bemiddelingsfee bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Het is ook mogelijk uw medewerker, eventueel tijdelijk, te detacheren bij een andere werkgever.

Neem voor meer informatie of het bespreken van mogelikheden contact met ons op.