Geschiedenis

Toen de plannen voor de privatisering van de ziektewet concreet vorm kregen, werd duidelijk, dat er op dit terrein voor werkgevers als collectief een belangrijke rol te vervullen was. Op initiatief van destijds Wavin Nederland (nu Dion Hardenberg) en in samenwerking met Groene Land Achmea (nu Zilveren Kruis) en Centraal Beheer Achmea is daarop de stichting  'de Noaber' opgericht.

In de statuten zijn de volgende doelstellingen opgenomen: door middel van samenwerking van donateurs en coördinatie van activiteiten, omstandigheden creëren en instand houden waaronder de werknemers van de donateurs zolang mogelijk gezond, gemotiveerd, flexibel, mobiel en met toegevoegde waarde kunnen werken, waarbij zo doelmatig mogelijk wordt omgegaan met de kosten voor de werkgevers; voorts al hetgeen met het hiervoor in dit artikel bepaalde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.